Podejte pomocnou ruku životnímu prostředí a podpořte proces pyrolýzy

Ochrana životního prostředí – téma více než aktuální. O nutnosti snižování emisí skleníkových plynů, úsporách energií, recyklaci odpadů atd. slýcháme dnes a denně, z médií se na nás tato tematika hrne ze všech stran. Není proto divu, že se k ekologickému smýšlení stále více obracejí i nejrůznější společnosti a hledají cesty, jak přispět k ochraně životního prostředí. Jednou z takových je i Uniprospe.eu, která se zaměřila na proces pyrolýzy, pomocí níž ekologicky likviduje staré pneumatiky.

Vysoká investice s podporou přímých investorů

Vyvíjet nové technologie je, jak všichni víme, velmi finančně náročné. Proto většina firem investuje nemalé prostředky nejen z vlastních zdrojů, ale i z peněz, které získá od investorů na základě vydaných dluhopisů. Nevolí tedy bankovní půjčky, a to z jednoduchého důvodu –potřebný kapitál pro růst společnosti si přímo od investorů půjčí bez zbytečných a zdlouhavých schvalovacích koleček, která by je čekala u bank. Pro získání finančních prostředků tedy vydají dluhopisy, kdy každý má určitou nominální hodnotu, předem stanovenou lhůtu splatnosti a jasně definovaný zisk. Z hlediska splatnosti můžeme hovořit o dlouhodobých dluhopisech – například 10 let i více, nebo krátkodobých se splatností za dva, tři roky. Krátkodobé dluhopisy bývají zpravidla výhodnější, protože peníze investora nejsou vázané tak dlouhou dobu a po vyplacení zisku a splacení vkladu mohou být ihned znovu investovány. A navíc mají dluhopisy velkou výhodu – jedná se o výhodný obchod pro obě strany.

Přečtěte si:  Jak těžké může být sehnat spolehlivého instalatéra? Jde to i snadno

Investice s Uniprospe.eu jako zdroj zisků

Již zmíněná společnost Uniprospe, která podniká v oblasti odpadového hospodářství se zaměřením na likvidaci ojetých pneumatik, se rozhodla zainvestovat své inovativní procesy taktéž pomocí dluhopisů. Peníze z nich získané investuje do náročných technologií – procesu pyrolýzy, během kterého získává z odpadních pneumatik, které by se jinak hromadily na skládkách, olej, plyn a uhlík, jež jsou zpětně využity v cementárnách v České a Slovenské republice. Nominální hodnota vystavených dluhopisů je 30 000 Kč za jeden, pevný úrok 9,5 % je vyplácen pololetně a splatnost vložené investice je taktéž pevně daná, a to k 31. 12. 2023.

Investice s Uniprospe.eu tak představuje skvělou příležitost, jak podpořit ekologicky smýšlející podnikání, prospět životnímu prostředí a ještě zhodnotit své úspory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *