Dešťová voda – zdroj za který se neplatí!

O tom, co s deštěm, respektive s dešťovou vodou, se rozhoduje ještě dříve, než začnete stavět. Podle současné legislativy lze stavebníkovi určit, že místní poměry žádají, aby likvidoval dešťovou vodu na vlastním pozemku. Někdy tomu tak chce i investor sám. Moderní zařízení dnes umějí dešťovou vodu nejen zachycovat, ale i využívat.

Bez využití kanalizace

Nechceme-li se zamýšlet nad využitím dešťové vody a nemůžeme ji pouštět do kanalizace, pak je třeba zajistit, aby se co nejúčinněji vsákla. Už pouhopouhé rozšíření škvír mezi dlaždicemi nebo zatravňovací dlažba vsakování pomohou, a pokud ještě na pozemku necháme místečko k zadržení a vsakování vody, tím lépe. Tady se může jednat třeba o zahradní jezírko nebo příkop. Náročnější už je zřízení trativodu a vsakovacích tunelů, ale odvodnění pozemků tímto způsobem je vysoce efektivní.

Dešťovou vodu využijeme

Voda se nemusí pouze vsakovat do půdy, lze ji zadržovat a využívat. Jistě každý zná možnost zalévat jí zahradu, ale stejně dobře s ní můžeme umýt auto, spláchnout toaletu nebo ji použít třeba k praní prádla. Už naše babičky věděly, že vlasy umyté v dešťové vodě jsou lesklejší a hebčí než z vody tvrdé.

Důvody pro zachycování vody

Spotřeba vody v domácnostech je stále vyšší a vyšší a bohužel stejně rychle (možná i rychleji) stoupají ceny za vodné a stočné. Pro mnohé účely je nehospodárné používat draze upravenou a zaplacenou vodu pitnou. Už jen to je dostatečným důvodem k zamyšlení, zda to, že nevyužíváme dešťovou vodu, je moudré a ekonomické.

Přečtěte si:  Atraktivní propojení obývacího prostoru a kuchyně

Kam s nádrží

Na prvním místě musíme vyřešit, kam zachycenou vodu „uskladnit“. Možnosti jsou v podstatě dvě. Nádrž vybudujeme pod nebo nad zemí. Velikost nádrže bude záviset na ploše střechy, ze které bude voda stékat. Nádrže mohou být plastové, ocelové, sklolaminátové anebo betonové, které jsou nejlevnější. Naopak plastové jsou výhodné pro instalaci vývodů a dalších zařízení.

Podzemní nádrž je výhodná hned ze dvou důvodů. Nezabírá místo na pozemku a voda v ní není znečišťována.

Rain Meadow Forest Rainy Raining - Nordseher / Pixabay
Nordseher / Pixabay

Kvalita je důležitá

Budeme-li dešťovou vodu používat jen jako zavlažovací či na mytí auta a k podobným účelům, pak nás její kvalita nemusí příliš zajímat. Jinak tomu bude v případě, že uvažujeme o jejím využití v domácnosti. Při dešti se do vody dostanou znečišťující příměsi už při průchodu atmosférou a také z podkladu, po kterém stéká do nádrže, a tím je značně ovlivněna její kvalita.

Čištění vody

Při čištění vody používáme metody filtrační a sedimentační. Kaly se usazují v nádrži a je třeba zajistit čerpání vody ve výšce nejméně 15 cm nade dnem. Filtraci provádíme externím filtrem, který nečistoty odfiltruje. Tato metoda čištění vody je sice nákladnější, ale také účinnější.

Návratnost vynaložených peněz

Zařízení na sběr a využití dešťové vody není nejlevnější. Investice se budou pohybovat v řádech deseti tisíců. Nicméně při dnešních cenách vody a při prognóze o jejich stálém zvyšování lze říci, že návratnost investice není nereálná.

Leaf Plant Spider Thread Green - Johnnys_pic / Pixabay
Johnnys_pic / Pixabay

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *