Zateplení panelového domu není pouze nalepení polystyrénu na stěny.

Vzhledem k neustále rostoucím cenám energií stále více majitelů panelových domů uvažuje o zateplení. Cílem každého je zajistit zateplení za co nejnižší náklady, a tak obvykle nejprve několik obětavců z SVJ hledá informace a zjišťuje co vše je nutné zajistit.

Abychom majitelům panelových domů usnadnili práci, uvádíme zde nejnutnější úkony, které je třeba zajistit při řešení izolace panelového domu.

Jedním z nejsložitějších úkonů bývá přesvědčení všech majitelů objektu o výhodnosti či nutnosti zateplení. Argumentace tím, že všichni zateplují, a tak bychom měli také, asi každého nepřesvědčí. Určitě se vyplatí na schůzi vlastníků pozvat odborníka, který nejen poskytne informace o nákladech a následných úsporách, ale dokáže fundovaně zodpovědět případné dotazy přítomných.

Hledání úniků tepla

Samotnému výběru zateplovacího systému by měla předcházet lokalizace míst s největšími úniky tepla. Měření úniku tepla se provádí pomocí termokamery a teprve na základě analýz naměřených hodnot se provádí výběr zateplovacího systému a způsob řešení. Tím se výrazně zefektivní konečné zateplení. Samotnému výběru zateplovacího systému musí samozřejmě předcházet také podrobná prohlídka a posouzení stavu zateplovaného panelového domu.

Příprava projektové dokumentace

Následuje vypracování projektové dokumentace, kterou provádí odborná specializovaná firma. Na základě této dokumentace lze vypočítat orientační cenu za materiál a za práci. Porovnáním nákladů na zateplení a předpokládaných úspor za vytápění lze spočítat návratnost investic.

Přečtěte si:  Malířská stříkací pistole – vymalujte si byt svépomocí rychle a bez námahy

Výrazného snížení nákladů na zateplení lze dosáhnout maximálním využitím dotací a vhodnou formou financování.

Jako podružnou záležitostí se v počátcích řešení zateplení jeví barevné provedení fasády, ale když má dojít na konečné rozhodnutí, ke kterému se vyjadřují všichni majitelé, ukáže se, že se jedná o velice složitý problém. V tomto případě určitě hodně pomůže grafické zpracování a vizualizace konečné barevné podoby fasády pomocí speciálního grafického programu.

Před výstavbou

Samotné stavební realizaci zateplení ještě předchází vyřízení veškerých povolení na příslušných úřadech a výběr vhodné stavební firmy, která samotnou realizaci zateplení provede. Aby byla jistota, že veškeré předepsané postupy stavební montáže jsou řádně dodržovány, je nutné zajistit odborný dohled a průběžnou kontrolu samotné realizace. Tím je zaručena správnost provedení zateplení.

Tak jako každá věc, tak i zateplovací fasáda potřebuje pravidelné kontroly a údržbu. Kontrola a doporučení odborníků odhalí i malé a skryté závady a jejich jednoduchým odstraněním se zamezí následným velkým škodám.

Realizace zateplení fasády panelového domu je nejen finančně náročná záležitost, ale jedná se o projekt velice náročný na zařizování – zejména pro laiky, kteří nemají potřebné vědomosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *